Harga Lantai Parket ~ Kios parquet


Harga Parket ~ Kios parquet. PARQUET JATI KW.1 Lokal Parket Jati Unfinish Uk. 1.2x5x20cm=160,000/m² Parket Jati Unfinish  Uk. 1.2x5x25cm=180,000/m² Parket Jati Unfinish  Uk. 1.2x5x30cm=200,000/m² PARQUET JATI KW.2 Lokal     Mozaic Jati Unfinish  Uk. 0,8x20x20cm = 150,000/m² Parket Jati Unfinish  Uk. 1.2x5x20cm= 130,000/m² Parket Jati Unfinish  Uk . 1.2x5x25cm= 140,000/m² Parket Jati Unfinish  Uk. 1.2x5x30cm= 150,000/m² FLOORING JATI     JATI FLOORING Uk. 1.4x8x60-90cm=400,000/m²  Jati…